กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประชุม On Line ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และกลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่8/2564

Share

นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมประชุม On Line web conference การประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่8/2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
ที่ประชุม ฯ ประธานแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาบริหารจัดการและปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัดสมุทรสาครอย่างเคร่งครัด การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 การชี้แจงแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรม”ล้านเม็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใยต้านภัยโควิด-19 12สิงหาคม2564 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 และการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ตามนโยบาย ของสำนักงาน กศน.

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *