กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประชุม On Line ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และกลุ่มงาน ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 10/2564

Share

นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมประชุม On Line web conference การประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่10/2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
ที่ประชุม ฯ ประธานแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาบริหารจัดการและปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
การเตรียมการดำเนินการจัดสอบปลายภาคของนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *