สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ กรมควบคุมโรค
ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ กรมควบคุมโรค
ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19
“กศน.ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด-19”