การสอบทางการศึกษา ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N NET) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 นักศึกษา กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

นิเทศ ติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 2 ตุลาคม 2564

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 กันยายน 25

Read more

สรุปผลการดำเนินงาน การส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัย โควิด – 19สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัย โควิด – 19

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 18 กันยายน 25

Read more

กศน.จังหวัดสมุทรสาคร มีผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนผู้เข้าสอบ และผู้สอบผ่าน TOP 5 ของประเทศ

รายงานผลสัมฤทธิ์ปลาย

Read more

ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด – 19 กศน.สมุทรสาคร ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ ฟ้าทะลายโจร 1,210,000 เมล็ด และต้นฟ้าทะลายโจร 51,200 ต้นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และกศน.จังหวัดทั่วประเทศ 77 จังหวัด

วันที่ 8 กันยายน 256

Read more

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ต่อยอดผลผลิต แปรรูปสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแคปซูล “กศน.ห่วงใยต้านภัยโควิด – 19”

นายเอนก ปานทิพย์ ผู้

Read more

กศน.จังหวัดสมุทรสาครและสถานศึกษาในสังกัด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรมโครงการ “ล้านเมล็ดพันธุ์ กศน.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

        วันที่ 12 สิ

Read more