ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนภาคีเครือข่าย ในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้

Read more

สกร.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ระดับภาคกลาง สถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

สกร.อำเภอเมืองสมุทรส

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก โดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับประเมินภาค ข โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป บรรณารักษ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่า

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(เข้ารับการประเมินภาค ก โดยวิธีสอบข้อเขียน)

ประกาศสำนักงานส่งเสร

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักงาน กศน.จ

Read more