ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

ประกาศสำนักงานส่งเสร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนภาคีเครือข่าย ในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้

Read more

สกร.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ระดับภาคกลาง สถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

สกร.อำเภอเมืองสมุทรส

Read more