กศน.อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พักคอยคนสาคร 6 แห่ง

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน

Read more

ประชุมพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 25

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร และ ศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด ดำเนินการตามโครงการปล่อย กุ้ง ปลา ปู สู้ (โควิด19) กว่า 2 ล้านตัว

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

การนิเทศการเรียนการสอนการจัดการ ศึกษานอกโรงเรียนในหน่อยทหาร ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

                  วั

Read more

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co – Payment) ครั้งที่ 1/2564

                   

Read more

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

Read more