ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผลผู้ชนะการจัด

Read more

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เรื่อง

ประกาศสำนักงาน กศน.จ

Read more