ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก โดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับประเมินภาค ข โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป บรรณารักษ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่า

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(เข้ารับการประเมินภาค ก โดยวิธีสอบข้อเขียน)

ประกาศสำนักงานส่งเสร

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักงาน กศน.จ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก โดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับประเมินภาค ข โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่า

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

สอบ ครู กศน.ตำบล

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ สำนักงาน กศน.

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more