ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” 3 แห่ง ในพื้นที่ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 27 มกราคม 256

Read more

กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ON LINE ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำปีการศึกษา 2/2565

วันที่ 26 มกราคม 256

Read more

“พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” กศน.สมุทรสาคร ร่วมงานพิธีวันครู จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

วันที่ 16 มกราคม 256

Read more

กศน.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออกหน่วยรถโมบายเคลื่อนที่ “เมืองสมุทรสาคร แห่งการเรียนรู้”

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ประจำปีงานประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

วันที่ 2 ธันวาคม 256

Read more

ข้าราชการและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 18 พฤศจิกายน

Read more