กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Share

นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสยาม ชูกร ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบ้านแพ้ว นายศาสตรา จันภูธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และบุคลากร ลงพื้นที่ กศน.อำเภอกระทุ่มแบน เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสังกัด สำนักงาน กศน. เพื่อ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมีนายพงศ์ธวัช ตั้งฑีฆะรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นประธานกรรมการ ในการประเมิน ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2566

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น