กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ON LINE ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำปีการศึกษา 2/2565

Share

วันที่ 26 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยมีนางธนัชศรณ์ ศิริม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Educational Test : N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยให้สถานศึกษาในสังกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นสนามสอบ ซึ่งการทดสอบทางการศึกษา ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N NET) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้ดำเนินการสอบขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น