“พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” กศน.สมุทรสาคร ร่วมงานพิธีวันครู จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

Share

วันที่ 16 มกราคม 2566 นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ร่วมงานพิธีวันครู จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ซึ่งการจัดงานวันครูครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ ดั่งคำขวัญวันครู พ.ศ.2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” ในโอกาศนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีบุคลากรที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1.นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม รางวัล ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่5 ปี2566
2.นายสุวิทย์ ขำล้วน รางวัล “ครูเพื่อศิษย์” ครั้งที่ 5 ปี 2566
3.นายมนตรี ล้วนศิริ รางวัล “ครูเพื่อศิษย์” ครั้งที่ 4 ปี 2564
4.นางสาวอารยา จินดารัตน์ รางวัล “ครูเพื่อศิษย์” ครั้งที่ 4 ปี 2564
5.นางสาวสมฤดี นาคงาม รางวัลการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคกลาง ประจำปี 2564 ประเภท ครู ศรช.
โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
ณ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น