อมรินทร์ กรุ๊ป พร้อมเครือข่ายพันธมิตร ส่งมอบหนังสือ จำนวน 2,000 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง

Share

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอ 3 แห่ง ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รับมอบหนังสือจากบริษัทอมรินทร์ กรุ๊ป พร้อมเครือข่ายพันธมิตร จำนวน 2,000 เล่ม
สู่ห้องสมุดประชาชนภายใต้ชื่อโครงการ Ready to Read “คนไทยต้องได้อ่าน” เพื่อให้ได้มีหนังสือที่ดี
มีคุณภาพ โดยห้องสมุดที่ได้รับการสนับสนุนได้แก่ (1) ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 500 เล่ม (2) ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 500 เล่ม (3) ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 500 เล่ม (4) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 500 เล่ม
เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดหาหนังสือดี มีคุณภาพที่หลากหลายให้กับห้องสมุด ส่งเสริมให้ประชาชน ทุกวัย เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้ตามอัธยาศัย เกิดการพัฒนาสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับผู้มาใช้บริการห้องสมุด ให้มีคุณสมบัติของการเป็นผู้ที่รู้จักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นได้

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น