กศน.จังหวัดสมุทรสาคร อบรมแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร

Share

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการอบรมแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้ได้ความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยต้นสังกัดของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยมีนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. จำนวน 81 คน และในการนี้้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวเบญจวรรณ อำไพศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายจตุรงค์ทองดารา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น