กศน.สมุทรสาคร พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในการจัดกิจกรรม กศน. ให้สามารถจัดกิจกรรม กศน.อย่างมีคุณภาพ หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

Share

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรในการจัดกิจกรรม กศน. อย่างมีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบที่ หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ประชาชน

โดยมีนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. ซึ่งรับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก 1) นางวรภรประสมศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และคณะ 2)นายสมชาย แสงด่วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระทุ่มแบน 3)นายสุวิทย์ ขำล้วน ครู กศน.ตำบลดอนไก่ดี 4)นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม ครู กศน.ตำบลหลักสอง มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

และในการนี้นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มีคะแนนผลการสอบ N NET ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นค่าเป้าหมายขั้นสูง และมีจำนวนผู้เข้าสอบ N NET และมีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 1/2565 เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจและเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

2 thoughts on “กศน.สมุทรสาคร พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในการจัดกิจกรรม กศน. ให้สามารถจัดกิจกรรม กศน.อย่างมีคุณภาพ หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

 • 13 พฤศจิกายน 2022 at 9:26 น.
  Permalink

  ดีค่ะ

  Reply
 • 13 พฤศจิกายน 2022 at 9:28 น.
  Permalink

  เป็นกิจกรรมที่ดี

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น