กศน.สมุทรสาคร จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

Share

วันที่ 22-23 กันยายน 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรอื่น ๆ ในสังกัดเข้าร่วมการประชุม
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร และสถานศึกษา 2) เพื่อสะท้อนสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา และในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณต่อไป 3) ชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น