นิเทศ ติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

Share

วันที่ 17 กันยายน 2565 นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายศาสตรา จันภูธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และหัวหน้างานการศึกษานอกระบบ คณะกรรมการนิเทศติดตามสนามสอบ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักศึกษา กศน.ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
การนิเทศ ติดตามสนามสอบ สถานศึกษาดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ ห้องสอบ การจัดส่งข้อสอบ ผู้คุมสอบ การอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบ สนามสอบมีการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในปีการศึกษา 1/2565 นี้ได้จัดวันสอบขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น