ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. และสรุปผลการดำเนินงาน

Share

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด มุกดาหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2565 และสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม วางแผนปฏิบัติการ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งเป็นนำเสนอผลการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่าน
การดำเนินการโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงาน กศน.
จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 97 คนและในการนี้ รองฯ ชัชพงศ์ สร้อยแสง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอน ที่มีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N NET) และจำนวนนักศึกษาเข้าสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ผ่านมา มีจำนวนร้อยละ 90% ขึ้นไป เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานต่อไป

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *