กศน.จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบุคลากร สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

Share

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นายสมชาย แสงด่วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระทุ่มแบน และ นายสยาม ชูกร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เพิ่มขึ้น และเพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากยิ่งขึ้นและได้รับผลการประเมินภายนอกในครั้งต่อไปในระดับที่สูงขึ้น โดยมี ดร.ปาน กิมปี นักวิจัยอิสระ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ (Sar) ผ่านระบบออนไลน์ Web Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 และ 3 พฤศจิกายน 2564

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *