โครงการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

Share

กศน.จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาครและสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมตามนโยบาย พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความรู้เรื่องการประเมินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 และสามารถจัดทำการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2564ในไตรมาสต่อไปได้ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ สถานศึกษา กศน.ตำบลที่มีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ N NET 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการเป็นต้นแบบของสถานศึกษาที่ดีต่อไป พร้อมทั้งมอบป้ายหมู่บ้าน รณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบประจำปี พศ.2564

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *