การสอบทางการศึกษา ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N NET) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 นักศึกษา กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

Share

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร จัดการทดสอบทางการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N NET) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564
        วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายศาสตรา จันภูธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และหัวหน้างานการศึกษานอกระบบ ลงพื้นที่ออกนิเทศติดตามการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N NET) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสนามสอบ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร กศน.อำเภอกระทุ่มแบน และกศน.อำเภอบ้านแพ้ว
สนามสอบทั้ง 3 แห่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสอบ N-NET ได้อย่างถูกต้องตามมาตราฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ) พร้อมทั้งตั้งจุดคัดกรอง   
เว้นระยะห่าง เจลล้างมือ ส่วมหน้ากากอนามัยและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าสอบทราบปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งคัด  โดยการทดสอบทางการศึกษา ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N NET) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *