กศน.สมุทรสาคร ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำปีการศึกษา 1/2564

Share

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยมีนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน web conference ที่ประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสอบ N-NET ได้อย่างถูกต้องและตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยการทดสอบทางการศึกษา ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N NET) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้ดำเนินการสอบขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *