นิเทศ ติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

Share

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายศาสตรา จันภูธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และหัวหน้างานการศึกษานอกระบบ คณะกรรมการนิเทศติดตามสนามสอบ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักศึกษา กศน.ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

การนิเทศ ติดตามสนามสอบ สถานศึกษาดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ ห้องสอบ การจัดส่งข้อสอบ ผู้คุมสอบ การอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบ สนามสอบมีการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในปีการศึกษานี้ ได้กำหนดการสอบปลายภาคขึ้นนระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2564 ณ กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *