“เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการจิตอาสา กศน.สมุทรสาคร รุ่นที่ 1”

Share

โครงการอบรมหลักสูตร จิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 1

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร จิตอาสาของสำนักงาน กศน.สมุทรสาคร รุ่นที่ 1 ให้แก่ครูและบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย รู้คุณค่า และความสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การมีจิตสำนึกเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการดำรงชีวิตในทางสายกลาง การมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ผู้เข้าอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมชาย แสงด่วน ผอ.กศน.อำเภอกระทุ่มแบน (จิตอาสา904 รหัส 3ก-502) นายธวัช อุทัย (จิตอาสา904 รหัส 3ก-142) และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร (อ้อมน้อย) มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *