ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา ข้าราชการ กลุ่มงาน ONLINE ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ในสถานการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาครประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา ข้าราชการ กลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5 /2564 โดยมีนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

โดยที่ประชุมประธานแจ้งแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค. ช่วงเปิดภาคเรียน โดยให้มีการการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตามรูปแบบ On-site On-air On-line On-hand และ On-Demand การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 1-2 พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามปฏิทินการศึกษา ของ สำนักงาน กศน. งานการศึกษาตามอัธยาศัย งานการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *