นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Share

วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายศาสตรา จันภูธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าหน้าที่งาน ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของสนามสอบ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร กศน.อำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งสนามสอบได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยึดถือระเบียบและแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปฏิบัติของผู้กำกับห้องสอบและว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548

พร้อมทั้งตั้งจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าสอบทราบปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งคัด โดยการสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด นี้เพื่อเป็นการประเมินมวลประสบการณ์และความรู้ที่เป็นองค์รวมของบุคคลให้ครบคุมคุณลักษณะที่สำคัญ ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร ทั้ง 3 ระดับ ปะถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *