ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว

Share

               วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายศาสตรา จันภูธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว โดยมีวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม คือ 1) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2564  2) เพื่อติดตามกิจกรรมของ กศน.อำเภอ กศน.ตำบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน 3) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 4) เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ตามปณิธาน “คนสำราญ งานสำเร็จ”  5) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา  6) เพื่อติดตามความพร้อมสำหรับการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  7) เพื่อติดตามภารกิจ/กิจกรรม กศน. 5 ดีพรีเมี่ยม ให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานนำไปสู่เป้าที่ตั้งไว้
          โดยมีนายสยาม ชูกร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว ข้าราชการและบุคลากรให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้นำเสนอวิดีทัศน์บริบทของสถานศึกษา และรับฟังการรายงานผล ขั้นตอนแนวทางการขับเคลื่อนงาน เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรค การปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ กศน.ตำบลยกกระบัตร และตําบลเกษตรพัฒนา เพื่อเตรียมการเข้าสู่การเป็น กศน.5 ดีพรีเมี่ยม ต่อไป

นิเทศ กศน.2564

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *