ครูและนักศึกษา กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พบกลุ่มจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วง Covid-19

Share

ครูและนักศึกษา กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พบกลุ่มจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วง Covid-19 ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ ครู นักศึกษา ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร โดยนางวรภร ประสมศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร จึงมาคำสั่งประกาศปิดสถานศึกษา (กศน.) ในสังกัดเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19) และให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นำ application google classroom มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม ม.ต้น ม.ปลาย นอกจากนี้มีการนำ application google Meet ใช้ในการพบปะพูดคุยระหว่าง ครูกับผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *