กศน.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออกหน่วยรถโมบายเคลื่อนที่ “เมืองสมุทรสาคร แห่งการเรียนรู้”

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก โดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับประเมินภาค ข โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป บรรณารักษ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่า

Read more

กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ประจำปีงานประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

วันที่ 2 ธันวาคม 256

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(เข้ารับการประเมินภาค ก โดยวิธีสอบข้อเขียน)

ประกาศสำนักงานส่งเสร

Read more

ข้าราชการและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 18 พฤศจิกายน

Read more