กศน.สมุทรสาคร ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำปีการศึกษา 1/2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2

Read more

นิเทศ ติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 2 ตุลาคม 2564

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 กันยายน 25

Read more

กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประชุม On Line ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และกลุ่มงาน ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 10/2564

นายชัชพงศ์ สร้อยแสง

Read more

สรุปผลการดำเนินงาน การส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัย โควิด – 19สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัย โควิด – 19

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 18 กันยายน 25

Read more

กศน.จังหวัดสมุทรสาคร มีผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนผู้เข้าสอบ และผู้สอบผ่าน TOP 5 ของประเทศ

รายงานผลสัมฤทธิ์ปลาย

Read more